Leidinggeven in de schoonmaakbranche vergt veel van objectleiders en voorvrouwen/mannen. Het verloop onder het personeel is vaak groot en je krijgt te maken met een keur aan doelgroepen en culturen.

Aanpak

In deze training gaan we vooral praktisch aan de slag met alle benodigde vaardigheden om goed en efficiënt leiding te kunnen geven! We oefenen de verschillende gesprekstechnieken en we gaan aan de hand van door uzelf ingebrachte casuïstiek uw dagelijkse praktijk zoveel als mogelijk deel uit laten maken van de training!

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Coachingsvaardigheden
 • Interculturele communicatie
 • Algemene communicatievaardigheden (gesprekstechnieken)
 • Instructies geven
 • Planning en controle
 • Motiverende gespreksvoering
 • Voorkoming ziekteverzuim
 • Klachtafhandeling
 • Leiderschapsstijlen
 • Werken met doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Werving en selectie personeel
 • Ethisch en integer handelen

En natuurlijk bereiden we u optimaal voor op het RAS- examen.

Examen

Het examen wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Na het behalen van het examen voldoen de medewerkers aan de door de RAS vastgestelde eindtermen en ontvangen zij het diploma voor de Basisopleiding Direct Leidinggeven + module ziekteverzuim.

Doelgroep:      Objectleiders en voorvrouwen/mannenras-1400

Duur:               7 dagen (ex. Examenmoment RAS)

Waar:              Zwolle en Ouddorp

Prijs:                €1395- p.p. (ex BTW) inclusief examen!

Prijs InCompany €13.950,00 (ex BTW)

(Maximaal 12 deelnemers)

Wilt u zich aanmelden? Klik hier!