Bestemd voor leidinggevenden die niet hebben voldaan aan de vastgestelde exameneisen van het RAS-Examenbureau voor het diploma Direct Leidinggeven

Voor een aantal deelnemers was de manier waarop de de cursus ingedeeld was en de manier waarop het examen afgenomen werd toch erg wennen. Het RAS heeft dat onderkend en biedt de gelegenheid een herexamen te doen. Om optimaal voorbereid te zijn voor dit herexamen, bieden we een intensieve examentraining.

De (her)examentraining bieden we in combinatie met de module Ziekteverzuim aan.

Leidinggevenden hebben met regelmaat te maken met ziekmeldingen van werknemers. In de module Ziekteverzuim ontvangt de deelnemer kennis en met name de vaardigheden die leidinggevenden kunnen gebruiken om op een sociale en professionele manier om te gaan met ziekteverzuim. Daarbij wordt rekening gehouden met de verzuimende medewerker, de belangen van de organisatie en wetgeving.

Doelstellingen en inhoud module Ziekteverzuim

 • Accepteert ziekmeldingen op een juiste manier
 • Maakt bespreekbaar met de zieke medewerker welke werkzaamheden nog wel kunnen worden uitgevoerd
 • Heeft kennis van de rol van de huisarts en de bedrijfsarts
 • Brengt bij de medewerker privé- en/of werksituaties ter sprake die invloed kunnen hebben op het verzuim
 • Informeert de medewerker over rechten en plichten gebaseerd op het protocol (reglement)
 • Voert gesprekken met een medewerker
 • Signaleert wanneer werkafspraken niet of minder goed gaan en neemt daar actie op
 • Blijft in contact met de zieke werknemer
 • Kent het protocol (reglement) ziekteverzuim van de werkgever (volgens de protocolafspraak in de CAO o.a. eisen in de Wet Verbetering Poortwachter)
 • Kent de eigen rol bij verzuim en kent het bestaan van mogelijkheden een medewerker te helpen bij sociale of maatschappelijke problemen
 • Herkent een aantal bijzondere situaties.

Examen

Het examen wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Na het behalen van het examen voldoen de medewerkers aan de door de RAS vastgestelde eindtermen en ontvangen zij het diploma voor de Basisopleiding Direct Leidinggeven  plus de module Ziekteverzuim.

Overige informatie

Doelgroep: Objectleiders en voorvrouwen/mannenras-500

Duur: 2 dagdelen (exclusief examen RAS)

Waar: Ede – Zwolle – Goirle – Op locatie (vanaf 6 deelnemers)

Prijs: € 450­ (excl. BTW) per persoon, inclusief examen!

Prijs incompany: € 3.600,­ (excl. BTW) (Minimaal 6 deelnemers)

Vergoeding RAS € 500,- per geslaagde kandidaat.

Wilt u zich aanmelden? Klik hier!